Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w ramach określonego limitu pozwala na elastyczne finansowanie kapitału obrotowego firmy. Wpływy na rachunek bieżący w pierwszej kolejności pomniejszają ujemne saldo rachunku .

Kredyt w rachunku bieżącym może być udzielony jako:

  • kredyt podstawowy - maksymalny limit odpowiada średniomiesięcznym wspływom na rachunek bieżący w ostatnich 6 lub 12 miesiącach (w zależności od prowadzonej działalności). Kredyt jest dedykowany Klientom posiadającym w Banku rachunek bieżący od min. 6 miesięcy.
  • kredyt specjalny - limit maksymalny wynosi 20 % sumy wpływów rocznych proponujemy naszym wiernym klientom, korzystającym z produktów kredytowych Banku przez minimum 2 lata.
  • kredyt płatniczy - udzielany Klientom na okres 30 dni, w przypadku przejściowego braku środków na pokrycie wymagalnych zobowiązań.

Wspólne cechy kredytów obrotowych w rachunku bieżącym:

  • formuła umożliwia wielokrotne zadłużanie się i spłacanie kredytu w ramach limitu, oraz automatyczną spłatę wprost z wpływów na rachunek bieżący,
  • zapewniają  szybki i łatwy dostęp do środków  kredytowych ewidencjonowanych w rachunku bieżącym,
  • oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte jest na  stawce WIBOR 1M, lub ustalane indywidualnie
  • są udzielane na okres od 1 miesiąca do 3 lat,
  • są udzielane posiadaczom rachunku bieżącego w Banku.
 

 

Załóż konto

 

Zapraszamy do kontaktu!