Szybki kredyt hipoteczny

Kredyt przeznaczony dla podmiotów gospodarczych, właścicieli nieruchomości. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Konstrukcja kredytu umożliwia „upłynnenie” kapitału „zamrożonego” w nieruchomościach i wykorzystanie go na finansowanie potrzeb bieżących lub projektów inwestycyjnych firmy.

Najważniejsze cechy szybkiego kredytu hipotecznego:

  • może być udzielony podmiotowi gospodarczemu – właścicielowi nieruchomości lub podmiotowi, który może zabezpieczyć kredyt hipoteką na nieruchomości będącej własnością osoby trzeciej,
  • limit kredytu w wysokości do 50% wartości nieruchomości,
  • okres kredytowania do 10 lat,
  • obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na wycenionej, ubezpieczonej nieruchomości wpisana na rzecz Banku na pierwszym miejscu,
  • spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych lub kwartalnych, z możliwym zastosowaniem okresu karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy,
  • oprocentowanie kredytu zmienne, oparte na stawce WIBOR lub ustalane indywidualnie.