Kredyt inwestycyjny „Wspólny remont”

Kredyt inwestycyjny „Wspólny remont” to produkt przeznaczony na finansowanie oraz refinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych Wspólnot mieszkaniowych związanych z remontem, konserwacją, modernizacją, adaptacją infrastruktury technicznej nieruchomości znajdujących się w posiadaniu Wspólnot mieszkaniowych (np. remont dachu, wymiana instalacji wewnętrznych, ocieplenie budynku, nadbudowa, itp.).

Korzyści dla Wspólnot mieszkaniowych:

  • kwota udzielanego kredytu od 10 000 zł,
  • długi okres kredytowania, nawet do 20 lat,
  • możliwość finansowania do 100% inwestycji,
  • możliwość uzyskania karencji w spłacie kredytu,
  • możliwość otrzymania premii termomodernizacyjnej lub remontowej z BGK,
  • możliwość finansowania inwestycji współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Zapraszamy do kontaktu!