Program Rodzina 500+

Już dziś złóż wniosek w Programie Rodzina 500+ w bankowości elektronicznej naszego banku!

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z Programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia).

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Rola Banku

Bank Spółdzielczy w Płońsku umożliwi Ci złożenie wniosku w Programie Rodzina 500 plus online w systemie bankowości elektronicznej. W odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu. Wysłany wniosek Rodzina 500 plus możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

Kanały otrzymania świadczenia:

 • Bank Spółdzielczy w Płońsku: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500 plus online w systemie bankowości elektronicznej (ZALOGUJ się do EBP).
 • Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego:
  Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemu Emp@tia Urzędowe
  Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.
 • Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
  Po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 plus. Informacje o Programie Rodzina 500 plus są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Rodzina500plus.gov.pl.

Złóż wniosek

Bankowość elektroniczna

 

Poniżej instrukcja jak złożyć wniosek w bankowości elektronicznej.

Program Dobry Start 300+

Wnioski w Programie Dobry Start 300+ dostępne w systemie bankowości elektronicznej.

W systemie bankowości elektronicznej można składać wnioski w Programie Dobry Start (300+) na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie mogą otrzymać uczniowie do 20. roku życia lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24 roku życia. Świadczenie nie obejmuje dzieci, które idą do przedszkola lub tzw. „zerówki".

Wniosek o świadczenie dobry start  można składać od 1 lipca przez bankowość elektroniczną w naszym banku, przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Złóż wniosek

Bankowość elektroniczna

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO)

W bankowości elektronicznej naszego Banku została włączona obsługa wniosków RKO (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy).

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) otrzymasz na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Kto otrzyma świadczenie?

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje Ci na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli:

 • jesteś matką dziecka,
 • jesteś ojcem dziecka,
 • przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.

Więcej informacji na stronie ZUS: INFORMACJE RKO

 

Złóż wniosek

Bankowość elektroniczna