Program Rodzina 800+

Już dziś złóż wniosek w Programie "Rodzina 800+" w bankowości elektronicznej naszego banku!

Program „Rodzina 800+” to wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
W ramach programu "Rodzina 800 plus" rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.
Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego uległa podwyższeniu do kwoty 800 zł miesięcznie na dziecko.

Rola Banku

Bank Spółdzielczy w Płońsku umożliwi Ci złożenie wniosku w Programie „Rodzina 800+” online w systemie bankowości elektronicznej. W odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu. Wysłany wniosek „Rodzina 800+” możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

Jak najszybciej otrzymać świadczenie:

Wypełnij Wniosek „Rodzina 800+” online w systemie bankowości elektronicznej.

Złóż wniosek

Bankowość elektroniczna

Informacje o Programie „Rodzina 800+” są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: TUTAJ.

Program Dobry Start 300+

Wnioski w Programie Dobry Start 300+ dostępne w systemie bankowości elektronicznej.

W systemie bankowości elektronicznej można składać wnioski w Programie Dobry Start (300+) na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie mogą otrzymać uczniowie do 20. roku życia lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24 roku życia. Świadczenie nie obejmuje dzieci, które idą do przedszkola lub tzw. „zerówki".

Wniosek o świadczenie dobry start  można składać od 1 lipca przez bankowość elektroniczną w naszym banku, przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Złóż wniosek

Bankowość elektroniczna

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO)

W bankowości elektronicznej naszego Banku została włączona obsługa wniosków RKO (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy).

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) otrzymasz na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Kto otrzyma świadczenie?

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje Ci na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli:

  • jesteś matką dziecka,
  • jesteś ojcem dziecka,
  • przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.

Więcej informacji na stronie ZUS: INFORMACJE RKO

 

Złóż wniosek

Bankowość elektroniczna