Portal kartowy – www.kartosfera.pl

Portal kartowy – www.kartosfera.pl to system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej;

W portalu kartowym Użytkownik może:

  • zmienić numeru telefonu wykorzystywany wyłącznie do obsługi portalu kartowego;
  • zmienić kod PIN posiadanych kart płatniczych;
  • zastrzec posiadane karty płatnicze;
  • aktywować zabezpieczenie 3D Secure;
  • aktywować posiadane karty płatnicze;
  • wyłączyć/ponownie   włączyć   funkcję   płatności zbliżeniowych  dla  posiadanych  kart  płatniczych  (o  ile karty posiadają funkcję zbliżeniową);
  • zmienić limity transakcyjne posiadanych kart płatniczych;
  • przeglądać  listę  autoryzacji  wykonywanych  kartami kredytowymi;
  • przeglądać i pobierać miesięczne zestawienia transakcji dla kart kredytowych;
  • dokonać czasowej blokady /odblokować kartę płatniczą.

Do  korzystania  z  portalu  kartowego  konieczny  jest  dostęp  do  komputera  lub  innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe, np.:
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome czy Safari. Przeglądarki muszą mieć włączone przyjmowanie plików cookies oraz obsługę javascript.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym „Kartosfera”, wejdź na stronę internetową www.kartosfera.pl. Po wejściu na stronę portalu pojawi się okno do logowania.