P@kiet Unikonto Super UKRAINA

W ramach promocji oferujemy darmowy rachunek dla obywateli Ukrainy, którzy w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem Umowę o prowadzenie rachunków bankowych, kart debetowych i dostęp do bankowości elektronicznej dla osób fizycznych - „P@kiet Unikonto Super UKRAINA”

Warunki obowiązują przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

W ramach Promocji wysokość parametrów cenowych dla obywateli Ukrainy wynoszą m.in.:

  • Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)    0 zł
  • Wydanie / Wznowienie karty VISA Classic Debetowa (jednorazowo)    0 zł
  • Obsługa karty VISA Classic Debetowa1) (miesięcznie) 0 zł
  • Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR) w placówce Banku oraz w bankowości elektronicznej (za przelew) 0 zł
  • Prowizja za przelewy środków na rachunki bankowe prowadzone w Ukrainie (za przelew) 0 zł

Zapraszamy do kontaktu!

Szczegoły oferty zawarte są w: Regulaminie promocji „ROR dla obywateli Ukrainy”