Podstawowy Rachunek Płatniczy - Konto Przyjazne

Dla ceniących sobie wygodę obsługi rachunku bankowego wprowadziliśmy Podstawowy Rachunek Płatniczy - Konto Przyjazne

Konto Przyjazne to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich przeznaczony dla Klientów indywidualnych nieposiadających rachunku płatniczego w żadnym banku.

  • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku
  • 5 bezpłatnych przelewów krajowych w miesiącu, wliczając zlecenia stałe
  • Bezpłatne wypłaty z bankomatów Grupy BPS oraz terminali POS
  • 5 bezpłatnych wypłat w miesiącu z pozostałych bankomatów w kraju

Wypłaty kartą debetową z bankomatów na terytorium krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Zapraszamy do kontaktu!