Rachunek UNIKONTO – ŚWIADCZENIE

Rachunek Oszczędnościowy Rozliczeniowy UNIKONTO

Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy UNIKONTO - umożliwia wygodne i bezpieczne gromadzenie środków. Sprawne przeprowadzanie różnorodnych operacji finansowych. Na rachunek wpływają należności z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, można również dokonywać wpłat osobiście. Z rachunku pokrywane są wszelkiego rodzaju zobowiązania.

Posiadanie rachunku umożliwia:

  • szybkie i sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych (gotówkowych i bezgotówkowych),
  • swobodne dysponowanie środkami pieniężnymi,
  • dokonywanie przelewów nowoczesnymi systemami: ELIXIR, CUI, polecenie zapłaty,
  • składanie zleceń stałych,
  • korzystanie z karty płatniczej VISA Classic debetowa,
  • otrzymanie kredytu odnawialnego w atrakcyjnej cenie,

Jeżeli chcesz maksymalnie korzystnie dostosować rachunek do swoich potrzeb, skorzystaj z jednego z Pakietów przygotowanych specjalnie dla Ciebie. BS Płońsk oferuje dwa specjalne Pakiety, które w racjonalny i najbardziej korzystny sposób zaspokoją Twoje potrzeby.

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy UNIKONTO – ŚWIADCZENIE

przeznaczony jest dla osób pobierających różnego typu świadczenia.

Prowadzenie rachunku – bez opłat.

Rachunek pozwala na sprawne i bezpieczne dysponowanie otrzymanymi środkami. Wypłaty gotówki można dokonywać we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Płońsku.

Oszczędność czasu. Posiadając UNIKONTO – ŚWIADCZENIE nie ma konieczności odbierania gotówki w ściśle określonym dniu. Środki na rachunku są w całości zawsze do dyspozycji Klienta. Kontrola stanu środku na rachunku za pomocą bezpłatnej usługi Teleserwis. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku.

Zapraszamy do kontaktu!

Złóż wniosek on line