Karty kredytowe

Karty kredytowe dla osób prywatnych

Karta kredytowa – jej wydanie jest związane z przyznaniem limitu kredytowego przez wydawcę karty, czyli nasz Bank. Operacje wykonane przez posiadacza karty rozliczane są w ramach przyznanego limitu.

Okresowo Bank przysyła posiadaczowi karty wyciąg (zestawienie transakcji) z dokonanych operacji wraz z informacjami dotyczącymi spłaty. Limit kredytowy związany z kartą jest oprocentowany

Z kartą kredytową związany jest okres bezodsetkowy. Oznacza to, że jeżeli posiadacz karty spłaci 100% zadłużenia wykazanego przez Bank na zestawieniu transakcji to nie zapłaci odsetek od kredytu kartowego.

 

Wybierza kartę dla siebie: