Karta Master Card Credit

Karta kredytowa MasterCard to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności

 • przeznaczenie: dla osób, które chcą mieć dodatkowe pieniądze w domowym budżecie oraz ponosić niewielkie koszty związane z obsługą karty kredytowej
 • limit kredytowy: od 1 000 zł do 20 000 zł
 • opłata za wydanie karty: 0 zł
 • liczba kart: do jednego rachunku karty może być wydana jedna karta główna i dowolna liczba kart dodatkowych
 • okres ważności karty: 3 lata
 • zabezpieczenie: weksel wraz z deklaracją wekslową, ubezpieczenie na życie
 • limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez użycia kodu PIN: 50 zł

Jeśli Kredytobiorca posiada kartę kredytową w innym banku, może ją przenieść na korzystnych zasadach do naszego Banku.

Jest wiele powodów, dla których warto mieć kartę kredytową VISA:

 • łatwe i szybkie płacenie za drobne zakupy, do kwoty 50 zł - bezstykowo, bez użycia kodu PIN
 • komfort – możesz robić zakupy na całym świecie, nawet gdy nie masz pieniędzy na koncie
 • darmowy kredyt do 51 dni
 • limit kredytowy do 20 000 PLN
 • możliwość dokonywanie przelewów z karty kredytowej
 • dokonywanie transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych – w kraju i za granicą
 • dokonywanie transakcji w internecie
 • Plan ratalny możliwość rozłożenia transakcji bezgotówkowych na raty z niższym oprocentowaniem
 • możliwość sprawdzenia wysokości dostępnego limitu kredytowego w bankomacie, doładowania telefonu komórkowego
 • wygoda - automatyczne wznowienie karty
 • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku dzięki usłudze Balance Transfer
 • możliwość zamówienia dodatkowej karty dla bliskiej osoby powyżej 13 roku życia

 

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty Klient powinien dokonać natychmiastowego jej zastrzeżenia: w każdym oddziale Banku, telefonicznie pod numerem (86) 215 50 50 oraz 0 801 321 456 (I) lub za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem 828 828 828.

 

reprezentatywny przykład: 

RRSO wynosi: 12,60% dla całkowitej kwoty kredytu 5.000,00 zł, udzielonego na 36 m-cy, oprocentowanie zmienne 10,00% w stosunku rocznym (dwukrotna wysokość odsetek ustawowych w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych: 2x(1,5st.ref+3,5 p.p)). Kredyt spłacony będzie jednorazowo po 36 mies., odsetki spłacane będą co miesiąc. Ubezpieczenie Kredytobiorcy na życie w Tow. Ubezp. Concordia (Kredytobiorca w wieku 35 lat na okres 36 m-cy) wynosi 97,00 zł. Całkowity koszt kredytu: 1.789,61 zł, w tym: opłata za użytkowanie karty 150,00 zł (pobierana w trzech latach użytkowania), odsetki 1.542,61 zł, ubezpieczenie Kredytobiorcy 97,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 6.789,61 zł. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 11.07.2016 r.

 

Przydatne dokumenty:

Zaświadczenia - Do pobrania zaświadczenie o dochodach, oświadczenia oraz inne

Tabela oprocentowania -Tabela oprocentowania depozytów i kredytów w Banku Spółdzielczym w Płońsku