Bezpieczny Kredyt 2% z dopłatami do rat

Bezpieczny Kredyt 2% w Banku Spółdzielczym w Płońsku Program Pierwsze Mieszkanie.

W ramach tego programu nasz Bank oferuje Bezpieczny Kredyt z dopłatami do rat.

Bezpieczny Kredyt to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45 roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, że nasz Klient będzie może liczyć na niższe comiesięczne koszty kredytowania swojej pierwszej nieruchomości.

Dlaczego Bezpieczny Kredyt w Banku Spółdzielczym w Płońsku?

 • Szybka decyzja kredytowa
 • Niskie koszty kredytu - RRSO tylko 3,71% z dopłatą do rat
 • Szeroki zakres finansowania - zakup mieszkania, budowa/zakup domu
 • Proste zasady
 • Loteria Spłacamy Twój Kredyt - codziennie do wygrania 500 zł, a raz w miesiącu nawet 20 tys. zł

 • stałe raty kredytu z dopłatą przez 10 lat
 • kwota kredytu – do 600 tys. zł
 • okres kredytowania – nawet do 30 lat
 • brak wkładu własnego – możliwość finansowania 100% kosztów zakupu/budowy

Więcej informacji o Programie.

Więcej informacji na temat Programu, w tym sekcję Pytań i odpowiedzi znajdą Państwo:

 1. https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/pierwsze-mieszkanie
 2. https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/pierwsze-mieszkanie/bezpieczny-kredyt-2/

 

 

 

Poszerzone informacje o programie Bezpieczny Kredyt

Kto może ubiegać się o kredyt w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie

Osoby, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu i jednocześnie spełniają następujące warunki:

 

 • nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu,
 • w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat,
 • w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta
 • w okresie poprzednich 36 miesięcy,
 • posiadają zdolność kredytową.

Zasady Bezpiecznego Kredytu

W ramach Bezpiecznego Kredytu będzie można:

 • kupić mieszkanie lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym,
 • wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,
 • pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,
 • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.

Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:

Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego

 • 500 tys. zł, a  
 • 100 tys. zł w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu,

dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko

 • 600 tys. zł
 • 150 tys. zł, w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu.
 1. Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat.
 2. Dowolność co do standardu i położenia mieszkania – przy kupnie nie obowiązuje limit ceny 1 m2.
 3. Formuła oprocentowania kredytu:
 4. w okresie dopłat (pierwsze 120 miesięcy) oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, następnie
 5. oprocentowanie zmienne, chyba, że klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe.

System spłaty rat:

 • w okresie dopłat raty są malejące,
 • po okresie dopłat raty są annuitetowe, czyli równe.

Zasady ustalania dopłat

 • Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych,
 • Dopłata obniża kwotę raty,
 • Wysokość dopłaty oblicza bank zgodnie z wzorem:

D=Ks*((W-2%))/12

gdzie:
D –     kwota dopłaty,
Ks –     część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,
W –     obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.

 • Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.
 • Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego.

Podstawa prawna: Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.

Nota prawna i szczegółowy koszt kredytu:

Koszt kredytu

 

Zapraszamy do kontaktu!

Przydatne dokumenty:

Zaświadczenia - Do pobrania zaświadczenie o dochodach, oświadczenia oraz inne

Tabela oprocentowania -Tabela oprocentowania depozytów i kredytów w Banku Spółdzielczym w Płońsku