Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne to instytucje wspólnego inwestowania, które łączą środki pieniężne inwestorów, tworząc jeden portfel inwestycyjny. Fundusze zapewniają dostęp do różnorodnego spektrum instrumentów finansowych oferowanych na rynku, tj. akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Środkami funduszu zarządzają licencjonowani przez Komisję Nadzoru Finansowego doradcy inwestycyjni. Inwestorami funduszu mogą być zarówno osoby fizyczne, jak również osoby prawne oraz podmioty organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Poniżej przedstawiamy Państwu profile Towarzystw, których produkty dostępne są w ofercie naszego Banku:

BPS TFI

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest częścią Grupy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., która tworzy największe w Polsce zrzeszenie banków spółdzielczych. BPS TFI koncentruje się na budowaniu długookresowych relacji z Klientami, w swoich działaniach kieruje się zaangażowaniem i odpowiedzialnością w kreowaniu wartości każdej inwestycji. Doskonałe umiejętności Zespołu Zarządzającego Towarzystwa znajdują odbicie w ponadprzeciętnych stopach zwrotu oraz wysokich miejscach w rankingach przyznawanych przez niezależne podmioty analityczne.

Union Investment TFI

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Union Investment to część europejskiej grupy finansowej Union Investment z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Grupa istnieje od 1956 roku, obecnie zarządza ponad 200 funduszami oferowanymi w Niemczech, we Włoszech, w Austrii, Hiszpanii, Szwajcarii i Hongkongu. Union Investment TFI SA działa w Polsce od 1995 roku – początkowo jako Korona TFI SA.