BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bank Spółdzielczy w Płońsku dzięki nawiązaniu współpracy z BPS TFI wprowadził do swojej oferty ciekawe i zróżnicowane produkty bazujące na funduszach inwestycyjnych.

W szczególności, BS w Płońsku zachęca do skorzystania z funduszu parasolowego BPS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi 4 subfunduszami tj.: BPS Akcji, BPS Obligacji, BPS Stabilnego Wzrostu oraz BPS Pieniężny.

Wszystkie subfundusze posiadają proste i zrozumiałe strategie inwestycyjne. Skierowane są do grupy klientów, którzy poszukują alternatywnych rozwiązań inwestowania swoich  środków finansowych, w ramach przyjętego wcześniej poziomu ryzyka. Subfundusze posiadają zróżnicowane profile inwestycyjne oraz reprezentują odmienne potencjały wzrostu wartości, dzięki czemu pozwalają każdemu klientowi na stworzenie indywidualnego portfela inwestycyjnego.

Charakterystyka funduszy inwestycyjnych BPS TFI S.A.

Źródło: BPS TFI SA

W ofercie banku dostępny jest także Program Systematycznego Inwestowania „Akumulacja Kapitału”. Jest to program, którego głównym celem jest regularne inwestowanie, poprzez nabywanie jednostek uczestnictwa BPS FIO.
Klient samodzielnie dokonuje wyboru wysokości oraz częstotliwości wpłacanych kwot. Wskazuje również alokację swoich środków pomiędzy 4 subfundusze i może dokonywać dowolnej liczby bezpłatnych zmian tej alokacji podczas trwania Programu. Główną zaletą jest brak opłaty manipulacyjnej od kolejnych nabyć w ramach Programu.