Generali Investments TFI

Bank Spółdzielczy w Płońsku oferuje produkty Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Generali Investments o zróżnicowanym zaangażowaniu kapitału, czasu i ryzyka.

Ponadto w ofercie Towarzystwa znajdują się produkty stworzone specjalnie z myślą o potrzebach i preferencjach klientów Banków Spółdzielczych takie jak np.: Plan Systematycznego Oszczędzania „Ziarnko do Ziarnka” oparty na subfunduszu Generali Stabilny Wzrost, indywidualne plany oszczędzania, oraz produkty dla klientów o większych środkach, w tym – usługi asset management. Generali Investments TFI posiada też produkty dedykowane dla klientów instytucjonalnych: zarządzanie środkami, pracownicze programy emerytalne czy programy motywacyjne.

Generali Investments TFI jest częścią Grupy Generali - silnej i stabilnej, międzynarodowej grupy finansowej. Jest szóstą co do wielkości spółką zarządzającą aktywami w Polsce, z aktywami pod zarządzaniem o wartości 3,3 mld euro. Ma około 135 000 inwestorów indywidualnych i 550 inwestorów instytucjonalnych i oferuje szeroką gamę produktów inwestycyjnych w zakresie funduszy akcji, instrumentów dłużnych, jak i strategii absolutnej stopy zwrotu.

Jest jedynym TFI w Polsce, które 13 razy stało na podium w 14 letniej historii rankingu dziennika  Rzeczpospolita dla  najlepszych Towarzystw Inwestycyjnych. (2003-2016).
Towarzystwo stale powiększa swoją ofertę oraz dopasowuje ją do potrzeb inwestorów.

Szczegółowych informacji o ofercie udzielą Państwu pracownicy w oddziałach Banku Spółdzielczego w Płońsku lub pod nr telefonu: 23 663 09 57
Zapraszamy na stronę: www.generali-investments.pl