Union Investment TFI

Bank Spółdzielczy w Płońsku oferuje produkty Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Union Investment o zróżnicowanym zaangażowaniu kapitału, czasu i ryzyka.

Ponadto w ofercie Towarzystwa znajdują się produkty stworzone specjalnie z myślą o potrzebach i preferencjach klientów Banków Spółdzielczych takie jak np.: Plan Systematycznego Oszczędzania „Ziarnko do Ziarnka” oparty na subfunduszu UniStabilny Wzrost, indywidualne plany oszczędzania, oraz produkty dla klientów o większych środkach, w tym – usługi asset management. Union Investment TFI posiada też produkty dedykowane dla klientów instytucjonalnych: zarządzanie środkami, pracownicze programy emerytalne czy programy motywacyjne.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Union Investment to część europejskiej grupy finansowej Union Investment z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Grupa istnieje od 1956 roku, obecnie zarządza ponad 200 funduszami oferowanymi w Niemczech, we Włoszech, w Austrii, Hiszpanii, Szwajcarii i Hongkongu. Union Investment TFI SA działa w Polsce od 1995 roku.

Od tego czasu Towarzystwo sukcesywnie powiększało aktywa firmy i generowało atrakcyjne zyski dla swoich Klientów. Obecnie Union Investment TFI zarządza 16 funduszami o łącznej wartości aktywów przekraczającej 6 miliardów złotych. O silnej pozycji Union Investment na rynku funduszy inwestycyjnych mogą świadczyć również liczne wyróżnienia przyznane zarządzającym i funduszom na przestrzeni ostatnich lat.

Towarzystwo stale powiększa swoją ofertę oraz dopasowuje ją do potrzeb inwestorów. Jako pierwsze TFI utworzyło wortal konsumencki, w którym inwestowanie przedstawione jest w prosty i przyjazny sposób. Pod adresem www.unionklub.pl internauci dowiadują się, jak funkcjonują fundusze, wyrażają opinie na temat tej formy inwestycji oraz mogą dzielić się swoimi doświadczeniami.

Szczegółowych informacji o ofercie udzielą Państwu pracownicy w oddziałach Banku Spółdzielczego w Płońsku lub pod nr telefonu: 23 663 09 57