Lok@ta 14-DNIOWA

Aby skorzystać z tej atrakcyjnej formy lokowania wystarczy posiadać czynny rachunek UNIKONTO z aktywną usługą obsługi rachunku przez Internet.

Każdy Klient znajdzie produkt spełniający jego oczekiwania oraz możliwości inwestycyjne.
Lokaty przeznaczone są dla Klientów indywidualnych.

  • krótki 14-dniowy okresy trwania lok@ty,
  • atrakcyjne oprocentowanie stałe,
  • minimalna kwota lok@ty internetowej: 2.000,00 zł,
  • Informację o wysokości aktualnego oprocentowania znajdziesz w tabeli oprocentowań lub kontaktując się z pracownikami w najbliższej placówce naszego Banku.


Bezpieczeństwo lokat w BS Płońsk gwarantowane jest przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).