Lokata PLATINUM

Lokata Platinum o zmiennej stopie procentowej to idealnie dopasowany produkt dla Klientów ceniących sobie wysoki zysk przy jednoczesnej możliwości ulokowania wolnych środków  finansowych na okres 24 lub 36 miesięcy. Atrakcyjny dochód możesz osiągnąć już od 1.000 zł.

Najważniejsze cechy lokaty PLATINUM:

  • lokata przeznaczona dla osób fizycznych,
  • otwarcie rachunku Lokaty następuje na podstawie umowy zawartej w dowolnej placówce naszego Banku lub bez wychodzenia z domu – przez Internet za pośrednictwem Bankowości Internetowej w BS Płońsk,
  • minimalna kwota lokaty to: 1.000 zł,
  • środki na lokacie terminowej PLATINUM przyjmowane są na 24 lub 36 miesięcy,
  • odsetki dostępne są co 24 lub 36 miesięcy, w zależności od okresu trwania lokaty,
  • w każdej chwili możesz zerwać lokatę nie ponosząc żadnych kosztów,
  • lokata jest odnawialna.


Lokata PLATINUM oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej określonej Uchwałą Zarządu Banku. Informację o wysokości aktualnego oprocentowania znajdziesz w tabeli oprocentowań lub kontaktując się z pracownikami w najbliższej placówce naszego Banku.

W formie papierowej możliwe jest założenie dowolnej liczby lokat przez jednego Klienta Banku.

Bezpieczeństwo lokat w BS Płońsk gwarantowane jest przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).