WARTA

WARTA

WARTA to prawie stuletnia historia ubezpieczeń w Polsce (1920 r.). To stabilny i wiarygodny partner biznesowy z ukierunkowaniem na stały rozwój. Posiada drugi co do wielkości udział wśród największych grup ubezpieczeniowych na polskim rynku ubezpieczeń. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. powstało w 1995 r. Posiada w swojej ofercie zarówno indywidualne, jak i grupowe ubezpieczenia na życie – działa, kierując się w swojej działalności "Zasadami etyki w działalności ubezpieczeniowej" Polskiej Izby Ubezpieczeń i realizując koncepcję społecznie odpowiedzialnego biznesu w prowadzonej działalności, szuka innowacyjnych rozwiązań biznesowych, które przyczyniają się zarówno do rozwoju firmy, jak i społeczeństwa.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami.

Zapraszamy do kontaktu!