Szczegóły rozwiązań dla Klientów indywidualnych.

Umożliwiamy bezpłatne zawieszenie spłaty rat kredytów dla klientów indywidualnych. Zawieszenie rat dotyczy kredytów mieszkaniowych, pożyczek hipotecznych oraz kredytów gotówkowych. 

Proponujemy zastosowanie tzw. wakacji kredytowych, czyli zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres do 3 miesięcy na wniosek Kredytobiorcy.

Kto może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu?
Opcja zawieszenia spłaty kredytu (zastosowanie tzw. wakacji kredytowych) jest dostępna dla Kredytobiorców, którzy uzasadnią konieczność zawieszenia spłaty kredytu pogorszeniem swojej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa.

Jak należy uzasadnić konieczność zawieszenia spłaty kredytu?
We wniosku należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jak to wpływa na konieczność zawieszenia spłaty rat. Bank nie będzie wymagał składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy. 

W jaki sposób można wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu? 

Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

  • adresu e-mail: bsplonsk@bsplonsk.pl – w treści maila dopisek: „Odroczenie rat COVID - 19”
  • w Oddziałach Banku
  • listownie/kurierem na adres: Bank Spółdzielczy w Płońsku, ul. Płocka 28, 09-100 Płońsk, z dopiskiem „Odroczenie rat COVID - 19”

Czy rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu jest płatne?
Rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty kredytu jest bezpłatne.