KORONAWIRUS - najważniejsze informacje dla Klientów Banku Spółdzielczego w Płońsku

OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA
Od 16 kwietnia br. do placówki Banku może wejść jedynie Klient stosujący się do obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki (wymóg nałożony rozporządzeniem Rady Ministrów). 
IDENTYFIKACJA KLIENTÓW: W przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości Klienta, zgodnie z odrębnymi procedurami Banku, pracownik żąda od Klienta odkrycia ust i nosa, z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Pracownik ma obowiązek odmówić otwarcia rachunku lub innego produktu oraz realizacji transakcji okazjonalnej w przypadku odmowy odkrycia ust i nosa.

OBSŁUGA KASOWA
Stanowiska obsługi zostały wyposażone w osłony ochronne, a do placówek może być wpuszczonych maksymalnie tylu klientów, ile jest czynnych stanowisk kasowych. Odstęp pomiędzy Klientem a Kasjerem musi być większy niż 1m.

POZOSTAŁA OBSŁUGA
Zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Oddziałach i zachęcamy do korzystania w pierwszej kolejności z: bankowości internetowej, SMS Serwisu oraz korzystania z kart płatniczych.

RACHUNKI, LOKATY
Pracownicy Banku ograniczają obsługę Klientów jedynie do podstawowych niezbędnych czynności. Zaleca się, aby otwieranie nowych rachunków bankowych (ROR, rachunek bieżący itd.) odbywało się poprzez formularz kontaktowy zlokalizowany na stronie KONTAKT

W przypadku produktów depozytowych, gdy Klient zmuszony jest do odwiedzenia placówki Banku, obsługa realizowana jest na dotychczasowych warunkach w maksymalnie krótkim czasie. Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z Bankiem przez stronę internetową lub telefonicznie, co pozwoli na ustalenie szczegółów bez bezpośredniego kontaktu z Pracownikami Banku.

KREDYTY
Obsługa kredytów czynnych ogranicza się jedynie do niezbędnych czynności umożliwiających ich prawidłowe funkcjonowanie. W przypadku pojawiających się pytań  i spraw prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Państwa Doradcami.

PŁATNOŚCI I PRZELEWY
Rekomendujemy:

  • wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem bankowości internetowej
  • realizowanie płatności telefonem lub kartą – optymalnie z wykorzystaniem płatności zbliżeniowych
  • w miarę możliwości realizowanie zakupów przez internet.

Zmiana limitu transakcji zbliżeniowych

W celu ograniczenia kontaktu fizycznego Klientów podczas dokonywania płatności kartowych, organizacje płatnicze - Visa i Mastercard, podjęły decyzję o wprowadzeniu od 20 marca 2020 r. zmiany wartości limitu transakcji zbliżeniowej bez uwierzytelnienia (czyli bez wprowadzenia kodu PIN) z 50 do 100 zł.

W związku z tym od 20 marca 2020 r. klienci wykonujący transakcje zbliżeniowe poniżej 100 zł mogą nie być proszeni o wprowadzenie kodu PIN. To, czy klient zostanie poproszony o PIN zależy od tego, czy dany terminal POS został już zaktualizowany.

REKOMENDUJEMY:
Stosować zalecenia i środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19. Informacje na stronie: SERWIS RP