Koszt kredytu i nota prawna

Opłaty, prowizje i oprocentowanie określone są w „Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w obrocie krajowym oraz w obrocie wartościami dewizowymi w Banku Spółdzielczym w Płońsku” oraz w „Oprocentowaniu środków pieniężnych, kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Płońsku”. Szczegóły dotyczące zasad i warunków udzielania kredytów lub pożyczek są zawarte w regulaminach kredytowania dostępnych w oddziałach Banku.

Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem kredytu  lub pożyczki i w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem może wystąpić ryzyko zmian stóp procentowych. Oznacza to, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej NBP oprocentowanie kredytu będzie wyższe. Nastąpi wtedy wzrost wysokości miesięcznej raty poprzez wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu.

W przypadku kredytów lub pożyczek Klient ma możliwości przedstawienia ubezpieczenia nieruchomości lub na życie spoza oferty z ubezpieczycielem znajdującym się na liście publikowanej przez KNF.

 

Przykłady reprezentatywne dla poszczególnych kredytów: