Misja i wartosci

Strategia Banku Spółdzielczego w Płońsku opiera się na trzech zasadniczych filarach, w myśl których Bank  ma być:
BEZPIECZNY
SOLIDNY
PRZYJAZNY

Dla Banku najważniejsze jest bezpieczeństwo powierzonych środków i podejmowane działania kierunkowe są spójne z tym celem. Bank jest Bankiem uniwersalnym, działającym w ramach zrzeszenia banków spółdzielczych, a podstawowym zadaniem organów Banku jest bezpieczne i stabilne funkcjonowanie. Zarządzanie zasobami, systemami i procesami, odbywać się będzie w sposób ukierunkowany na realizację celów Banku.

Misja określa główny cel istnienia Banku. Zawiera także określenie podstawowych potrzeb, jakie Bank zaspokaja poprzez swoje istnienie i oferowane usługi.

Misja Banku Spółdzielczego w Płońsku jest następująca:

Bezpieczne Spersonalizowane Profesjonalne usługi finansowe dla NASZYCH Klientów.

Misja  zakłada budowanie trwałych relacji z Klientami opartych na wzajemnym zaufaniu.
Chcemy ją realizować oferując wszystkim Klientom Banku (rozumianym jako wszystkim interesariuszom)  proste, przejrzyste, dostosowane do potrzeb produkty i usługi finansowe dzięki naszej profesjonalnej i wykwalifikowanej kadrze co oznacza, że usługi:
- BEZPIECZNE           • to usługi gwarantujące bezpieczeństwo powierzonych środków, przejrzystość konstrukcji oraz bezpieczeństwo prawne zawieranych z Bankiem umów;
- SPERSONALIZOWANE     • to usługi dostosowane do potrzeb Klienta „szyte na miarę” z indywidualnym podejściem Banku przy konstruowaniu oferty dla Klienta,
- PROFESJONALNE     • to usługi nowoczesne, proste i szybkie, usługi kompleksowe, uwzględniające wszystkie wytyczne w zakresie ochrony praw klienta i konsumenta.

Wizja Banku Spółdzielczego w Płońsku jest następująca:

Bank Spółdzielczy  Płońsk to Bank - Bezpieczny Solidny Przyjazny.

Wizją Banku Spółdzielczego w Płońsku jest bycie instytucją finansową:
BEZPIECZNĄ - co oznacza dla KLIENTA – bezpieczeństwo zgromadzonych depozytów, bezpieczne produkty finansowe bez ukrytych „gwiazdek” i „małej czcionki”, bezpieczne kanały komunikacji i bezpieczeństwo transakcji realizowane poprzez bankowość elektroniczną i mobilną,
• co oznacza dla BANKU - rozwój w bezpiecznym tempie, kierowanie się w  zarządzaniu ryzykiem zaleceniami instytucji nadzorczych, tak by od minimalnych progów bezpieczeństwa zawsze oddzielał odpowiednio duży margines, nie angażowanie środków w przedsięwzięcia o dużym ryzyku inwestycyjnym;

SOLIDNĄ  - co oznacza dla KLIENTA – zadowolenie z jakości obsługi, traktowanie oferty Banku jako banku pierwszego wyboru, korzystanie z usług wiarygodnych i profesjonalnych doradców, korzystanie z usług oferowanych przez nowoczesną instytucję finansową, odbieraną jako godną zaufania i rozwijającą się w sposób zrównoważony,
• co oznacza dla BANKU – stabilną sytuację ekonomiczno – finansową, realizowanie założeń społecznej odpowiedzialności biznesu, wysokość standardów Załogi i Zarządu, przynależność do grona dobrze zarządzanych i bezpiecznych w oczach nadzorców Banków, propagowanie zasad etyki w biznesie, kierowanie się w relacjach z interesariuszami uczciwością i rzetelnością, dbanie o pracowników i budowę kultury organizacyjnej,

PRZYJAZNĄ - co oznacza dla KLIENTA – transparentną i w pełni zrozumiałą ofertę produktów i usług, intuicyjną bankowość elektroniczną i mobilną, sprawność kanałów komunikacji z Bankiem, przyjazność dokumentacji pomiędzy Bankiem a Klientem, przyjazną obsługę w Banku,
• co oznacza dla BANKU - dążenie do zdobywania i utrzymania zaufania i lojalności klientów oraz zapewnienie satysfakcji pracownikom i udziałowcom, otwartość na innowacyjne pomysły i zorientowane na klienta uproszczenia, które pozwalają kreować rozwiązania odpowiadające na realne potrzeby Klientów, przejrzysta komunikacja z Klientem oparta na uczciwości i byciu fair;