O Nas

Mamy długą i bogatą historię, która znacząco wpłynęła na nasz obecny wizerunek oraz wysoką pozycję biznesową, a także pozwoliła zdobyć tak niezbędne na dzisiejszym rynku finansowym doświadczenie. Jesteśmy z tego faktu dumni.

Dziś jesteśmy Bankiem Spółdzielczym zrzeszonym z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., posiadającym profesjonalną kadrę pracowniczą, nowoczesne zaplecze techniczne oraz rozbudowaną sieć placówek. Obsługujemy jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, rolników oraz osoby fizyczne.

Dowodem skuteczności i jakości usług jest systematyczny rozwój naszego Banku, co ma odbicie we wzroście stanu depozytów, kredytów i sumy bilansowej.

Bank dawniej i dziś

Za datę powstania Banku Spółdzielczego w Płońsku uznaje się rok 1898 kiedy to zostało utworzone Płońskie Towarzystwo Drobnego Kredytu. Jego statut zatwierdzony został 5 stycznia 1899 r. Pierwsze Zebranie Wyborcze członków odbyło się 4 lutego 1899 r. i dopiero po tym terminie rozpoczęto faktyczną działalność.
Drugie Płońskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu rozpoczęło działalność w maju 1901 r. po wcześniejszym uzyskaniu zatwierdzenia statutu i wyborze władz. Trzecie - Ziemiańskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu zarejestrowane zostało we wrześniu 1912 roku. W 1921 r. zamieniło nazwę na  Ziemiański Bank Spółdzielczy.

Siedziba Banku przy ul. Płockiej 28. W 1910 r. zakupiono od członka towarzystwa, Józefa Parasia, działkę przy ul. Płockiej 28. Wkrótce rozpoczęto budowę własnej jednopiętrowej siedziby. Drugie piętro wzniesiono ok. roku 1927. W latach powojennych Bank utracił swoją siedzibę, a odzyskał ją dopiero w 1990 roku. W 2007 roku budynek został rozbudowany i obecnie to siedziba Centrali Banku o Oddziału w Płońsku.

Bank Spółdzielczy w Płońsku kontynuuje działalność tych trzech Towarzystw, które w 1923 r. połączyły się przyjmując statut Ziemiańskiego Banku Spółdzielczego w Płońsku. Od 1924 r. działały pod nazwą Ziemiańskiego Banku Spółdzielczego, a od 1926 r. pod nazwą Banku Spółdzielczego w Płońsku.
W okresie II Wojny Światowej działalność Banku została zawieszona. Po wojnie wznowił działalność uczestnicząc w przemianach jakie miały miejsce w tym sektorze i realizując nakładane zadania w zakresie kredytowania ludności.

Po 1990 r. Bank aktywnie włączył się w budowanie gospodarki wolnorynkowej sukcesywnie zdobywając coraz większy udział w lokalnym rynku usług finansowych.
Ale aby to mogło nastąpić Bank, tak jak cała gospodarka i jej otoczenie, zmieniał się, rozwijał i doskonalił działania komercyjne, przyłączył trzy sąsiednie Banki (2002 r. - Nowe Miasto, 2008 r - Dzierzążnia, 2019 r. - Załuski), otwiera nowe placówki i zwiększa zatrudnienie.

Dzisiaj Bank należy do grona banków z funduszami własnymi powyżej 82 mln złotych i sumą bilansową ponad 1073 mln złotych (wg danych na XII 2021 r.), posiada 9 Oddziałów oraz 2 Bankowe Punkty Obsługi. Dla Banku oraz Klientów pracuje prawie 140 osobowa załoga wciąż doskonaląca się w sprzedaży produktów bankowych oraz zarządzaniu ryzykiem.
Rada Nadzorcza i Zarząd Banku przykładają ogromną wagę do budowania kultury organizacyjnej oraz przestrzegania zasad etyki w działalności bankowej. Osiągane przez Bank Spółdzielczy w Płońsku w ostatnich latach wyniki ekonomiczne są docenione przez środowisko bankowości spółdzielczej oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Bank wielokrotnie otrzymywał wyróżnienie w konkursach organizowanym przez KZBS „Bank Spółdzielczy w służbie lokalnej”, kilkakrotnie otrzymał Godło Promocyjne Bank „Przyjazny dla Przedsiębiorców”. Został także laureatem konkursu „Mazowiecka Firma Roku” w branży usług finansowych zdobywając trzykrotnie statuetkę Orła Agrobiznesu - brązowego i dwa razy srebrnego. Najlepszy Bank Spółdzielczy w kategorii Duży Bank Spółdzielczy (kapitały pow. 20 mln zł) - I miejsce. 2016 r. w XXIV konkursie Najlepszy Bank „Gazety Bankowej”. W ranking Miesięcznika Finansowego BANK 2020 – I miejsce w kategorii Lider Popularności wśród klientów.
Dokonania Banku na polu biznesowym, a także w zakresie działalności społeczno – kulturalnej są też doceniane w środowisku lokalnym gdzie Bank aktywnie włącza się w promowanie spółdzielczości oraz działa na rzecz rozwoju północnego Mazowsza – swojej małej Ojczyzny.