Odpowiedzialność społeczna

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest jednym z kluczowych elementów naszej strategii działania, na której budujemy relacje z otoczeniem mając na uwadze interesy lokalnej społeczności oraz ochronę środowiska, a także biorąc pod uwagę relacje z klientami, partnerami biznesowymi oraz pracownikami.

Prowadzenie społecznie odpowiedzialnego biznesu oznacza dla nas monitorowanie i uwzględnianie potrzeb naszych Interesariuszy w planowaniu i realizacji filozofii funkcjonowania naszego Banku. Realizując politykę zrównoważonego rozwoju bierzemy przede wszystkim pod uwagę kryteria społeczne, etyczne oraz środowiskowe. Jesteśmy częścią lokalnego społeczeństwa, dlatego też podejmujemy odpowiedzialność społeczną w różnych formach oraz sferach działalności naszego Banku, a mianowicie:

  • w podstawowej działalności gospodarczej,
  • w przedsięwzięciach komercyjnych wspierających sukces ekonomiczny,
  • w inicjatywach społecznych na rzecz społeczności lokalnej,
  • w ochronie środowiska naturalnego,
  • w działalności filantropijnej.

Mamy świadomość, że nasza działalność oraz konkretne decyzje biznesowe, jakie podejmujemy, mają wpływ na klientów, partnerów biznesowych, pracowników, a także na społeczność lokalna i środowisko naturalne. Dlatego też każdą decyzję staramy się podejmować odpowiedzialnie, biorąc pod uwagę otoczenie, w którym funkcjonujemy.