Grupa BPS

Grupa BPS to największe zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce.

Tworzy je Bank BPS oraz 307 zrzeszonych z nim Banków Spółdzielczych. Suma bilansowa Banku BPS i zrzeszonych Banków Spółdzielczych wyniosła na koniec września 2021 r. prawie 124 mld zł, co stawia Grupę BPS w pierwszej dziesiątce największych instytucji finansowych w Polsce.

Banki Spółdzielcze obsługują Klientów indywidualnych, mikro, małe i średnie firmy, jednostki samorządu terytorialnego i rolników. Siłą Banków Spółdzielczych jest bliskość lokalnych społeczności. Dlatego ceny i oferowane rozwiązania finansowe dostosowane są do możliwości i oczekiwań Klientów z mniejszych miejscowości.

O bezpieczeństwo Banków Spółdzielczych i środków finansowych ich Klientów dba System Ochrony Zrzeszenia BPS. System Ochrony to dodatkowe, obok gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wsparcie w zakresie bezpieczeństwa depozytów Klientów.

Grupa BPS oferuje także usługi finansowe w zakresie faktoringu, leasingu oraz funduszy inwestycyjnych.

W skład Grupy BPS wchodzą następujące spółki:

  • BPS Leasing i Faktoring
  • BPS TFI
  • Dom Maklerski Banku BPS