Polityka informacyjna Banku

Zasady dostępu w Banku Spółdzielczym w Płońsku do informacji podlegających ujawnieniu,

o których mowa w części ósmej tytuły II i III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 i 2019/876

§1
 „Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Płońsku” udostępniona jest Klientom:

  • w formie papierowej w Centrali Banku w Płońsku, ul. Płocka 28 w pokoju nr 210 (w sekretariacie Zarządu) w godzinach 8:00 – 16:00 w dniach pracy Banku,
  • w formie elektronicznej na stronie internetowej Banku: www.bsplonsk.pl.  

§2
Raport „Informacje podlegające ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Płońsku”, opracowany w oparciu o zapisy „Polityki Informacyjnej Banku Spółdzielczego w Płońsku” oraz „Instrukcji sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej w Banku Spółdzielczym w Płońsku” udostępniany jest wszystkim zainteresowanym:

  • w formie papierowej, w języku polskim, w walucie polskiej w Centrali Banku w Płońsku, ul. Płocka 28, w pokoju nr 210 (w sekretariacie Zarządu)  w godzinach  8:00 – 16:00 w dniach pracy Banku,
  • w formie elektronicznej na stronie internetowej Banku: www.bsplonsk.pl.