Polityka informacyjna Banku

Zasady dostępu w Banku Spółdzielczym w Płońsku do informacji podlegających ujawnieniu:

§1
 „Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Płońsku” udostępniona jest Klientom:
•    w formie papierowej w Centrali Banku w Płońsku, ul. Płocka 28 w pokoju nr 210 (w sekretariacie Zarządu) w godzinach 9:00 – 16:00 w dniach pracy Banku,
•    w formie elektronicznej na stronie internetowej Banku: www.bsplonsk.pl.

§2
Raport „Informacje podlegające ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Płońsku”, opracowany w oparciu o zapisy „Polityki Informacyjnej Banku Spółdzielczego w Płońsku” oraz „Instrukcji sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej w Banku Spółdzielczym w Płońsku” udostępniany jest wszystkim zainteresowanym:
•    w formie papierowej, w języku polskim, w walucie polskiej w Centrali Banku w Płońsku, ul. Płocka 28, w pokoju nr 210 (w sekretariacie Zarządu) w godzinach 9:00 – 16:00 w dniach pracy Banku,
•    w formie elektronicznej na stronie internetowej Banku: www.bsplonsk.pl.