Reklamacje

Transparentność przede wszystkim!

Jako instytucja zaufania publicznego realizujemy naszą strategię działania w sposób jak najbardziej przejrzysty i profesjonalny. Naszym priorytetem jest przede wszystkim Twoje zadowolenie ze świadczonych przez Bank Spółdzielczy w Płońsku usług oraz zaspokojenie wszystkich Twoich finansowych potrzeb. Etyka i uczciwość to cele nadrzędne, jakimi się kierujemy prowadząc działalność finansową. To Ty jesteś najważniejszym i najbardziej miarodajnym dla nas recenzentem świadczonych przez BS Płońsk usług.

Reklamacja

Jeżeli masz jakiekolwiek uwagi, skargi lub wnioski odnośnie naszej działalności oraz świadczonych przez nasz Bank usług, podziel się nimi z nami. Przyjmujemy i rozpatrujemy wszelkie reklamacje z zachowaniem zgodności z zapisami Statutu Banku, innymi wewnętrznymi przepisami obowiązującymi w naszej instytucji oraz z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Tryb i zasady postępowania reklamacyjnego, z których możesz w każdej chwili skorzystać, precyzuje załącznik nr 1 do „Zasad obsługi reklamacji przez Bank Spółdzielczy w Płońsku”.