Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym

Przeznaczenie, na jakie możesz przeznaczyć kredyt obrotowy w wersji podstawowej jest bardzo szerokie. Możesz dzięki niemu sfinansować m.in. bieżącą działalność swojego gospodarstwa rolnego oraz dokonać płatności za faktury dotyczące usług rolnych, zakupić nawozy, środki ochrony roślin, sadzonki, paliwa, narzędzia, młody inwentarz oraz wiele innych rzeczy. Pomożemy Ci w tym!

Kredyty obrotowy w rachunku bieżącym przeznaczony dla posiadaczy rachunku bieżącego w Banku w ramach określonego limitu pozwala na elastyczne finansowanie kapitału obrotowego. Wpływy na rachunek bieżący w pierwszej kolejności pomniejszają ujemne saldo rachunku.

Kredyt w rachunku bieżącym może być udzielony jako:

  • kredyt podstawowy - maksymalny limit odpowiada średniomiesięcznym wpływom na rachunek bieżący w ostatnich 6 lub 12 miesiącach. Dla Klientów posiadających w Banku rachunek od min. 6 miesięcy.
  • kredyt specjalny - maksymalny limit wynosi 20% sumy wpływów rocznych. Oferta dla Klientów korzystających z produktów kredytowych Banku minimum od 2 lat.
  • kredyt płatniczy  - udzielany Klientom na okres 30 dni, w przypadku przejściowego braku środków na pokrycie wymagalnych zobowiązań.

Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym to:

  • wielokrotne zadłużanie się i spłacanie kredytu w ramach limitu, oraz automatyczna spłata wprost z wpływów na rachunek bieżący,
  • szybki i łatwy dostęp do środków kredytowych ewidencjonowanych w rachunku bieżącym,
  • oprocentowanie kredytu zmienne, oparte na stawce WIBOR 1M, lub ustalane indywidualnie
  • okres kredytowania od 1 miesiąca do 3 lat.

Zapraszamy do kontaktu!