Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym

Przeznaczone są na finansowanie kapitału obrotowego gospodarstwa. Poziom finansowania jest dobrany indywidualnie do potrzeb działalności rolniczej i zależy od analizy bilansu. Przeznaczony jest dla gospodarstw na każdym etapie rozwoju.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym może być udzielony w formie:

  • nieodnawialnej (uruchamiany jednorazowo lub w transzach, spłacany jednorazowo lub w ratach), przeznaczony na finansowanie wszystkich nakładów na działalność rolniczą. Kredyt nie podlega odnowieniu.
  • odnawialnej (kredyt rewolwingowy) (w ramach ustalonego limitu umożliwia wielokrotne zadłużanie się i spłacanie), przeznaczony do finansowania powtarzających się cykli produkcyjnych.

 

Cechy wspólne kredytów obrotowych w rachunku kredytowym:

  • są ewidencjonowane na odrębnych rachunkach na podstawie umowy kredytowej,
  • są przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego gospodarstwa,
  • spłacane jednorazowo na koniec okresu kredytowania, w ustalonych ratach, lub zgodnie z dyspozycją klienta,
  • udzielane na okres do 3 lat,
  • oprocentowanie zmienne, oparte na stawkach WIBOR lub ustalane indywidualnie

Zapraszamy do kontaktu!