Szybki kredyt hipoteczny

Kredyt przeznaczony dla rolników - właścicieli nieruchomości. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością rolniczą. Konstrukcja kredytu umożliwia „upłynnenie” kapitału „zamrożonego” w nieruchomościach i wykorzystanie go na finansowanie potrzeb bieżących lub projektów inwestycyjnych.

Najważniejsze cechy szybkiego kredytu hipotecznego:

  • może być udzielony rolnikowi – właścicielowi nieruchomości lub rolnikowi, który może zabezpieczyć kredyt hipoteką na nieruchomości będącej własnością osoby trzeciej,
  • limit kredytu w wysokości do 50% wartości nieruchomości,
  • okres kredytowania do 10 lat,
  • obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na ubezpieczonej nieruchomości wpisana na rzecz Banku na pierwszym miejscu,
  • spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych z możliwym zastosowaniem okresu karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy,
  • oprocentowanie kredytu zmienne, oparte na stawce WIBOR lub ustalane indywidualnie.