Kredyty inwestycyjne i obrotowe z dopłatami ARiMR

To szansa dla młodych rolników na utworzenie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie działalności rolniczej. Kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym z dopłatami ARiMR to szansa na rozwój i unowocześnienie gospodarstwa rolnego, działu specjalnego produkcji rolnej i rybactwa śródlądowego.

 

Wzory dokumentów wymaganych przez ARiMR dostępne są pod linkiem:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne-od-2015-r.html

Dodatkowe informacje o formach i możliwościach kredytowania możesz uzyskać u pracowników Banku.

Z dopłatą do kapitału

Kredyt z częściową spłatą przez ARiMR kapitału, to szansa dla młodych rolników na utworzenie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie działalności rolniczej.

Wybierając kredyt z częściową spłatą przez ARiMR kapitału linii kredytowej MRcsk zyskujesz:

 • wysoką kwotę kredytu – nawet do 5 mln zł,
 • niski wkład własny – minimum 10% wartości nabywanych użytków rolnych,
 • długi okres kredytowania – do 10 lat,
 • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego,
 • pomoc w spłacie kredytu ARiMR do równowartości 20 tys. EUR wg kursu NBP, nie przekraczającej 60% kwoty udzielonego kredytu wypłacaną w dwóch ratach: I rata w wysokości 80% kwoty pomocy po zrealizowaniu inwestycji oraz II rata w wysokości 20% kwoty pomocy po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu

Kredyty klęskowe

Kredyty klęskowe zapewniają bezpieczeństwo działalności gospodarczej dla osób zajmujących się działalnością rolniczą.

Linii K01

Klęskowy kredyt inwestycyjny na realizację nakładów inwestycyjnych niezbędnych na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu szkód, to szansa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Wybierając kredyt klęskowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii kredytowej K01, zyskujesz:

 • możliwość odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę,
 • wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:
 1. gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł
 2. działów specjalnych produkcji rolnej, nawet do kwoty 8 mln zł
 • okres kredytowania – do 4 lat
 • okres karencji w spłacie kredytu - do 2 lat
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej
 • atrakcyjne oprocentowanie płatne przez kredytobiorcę w wysokości nawet 0,5% - w przypadku posiadanego ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkód.

Linii K02

Klęskowy kredyt obrotowy na rzeczowe nakłady niezbędne do przywrócenia działalności po wystąpieniu szkód, to szansa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Wybierając kredyt klęskowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii kredytowej K02, zyskujesz:

 • możliwość przywrócenia gospodarstwu rolnemu bądź działowi specjalnemu produkcji rolnej produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej po wystąpieniu szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę,
 • wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:
 1.   gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł
 2.   działów specjalnych produkcji rolnej, nawet do kwoty 8 mln zł
 • okres kredytowania do dnia, w którym upływa 4 lata liczone od daty wystąpienia szkód,
 • okres karencji w spłacie kredytu - do 4 lat liczonych od daty wystąpienia szkód,
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej,
 • atrakcyjne oprocentowanie płatne przez kredytobiorcę w wysokości nawet 0,5% - w przypadku posiadanego ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkód.

Linii DK01

Klęskowy kredyt inwestycyjny na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu szkód, to szansa dla dużych przedsiębiorstw.

Wybierając kredyt klęskowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii kredytowej DK01, zyskujesz:

 • możliwość odtworzenia środków trwałych zniszczonych w wyniku wystąpienia szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę
 • wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:
 1. gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł
 2. działów specjalnych produkcji rolnej, nawet do kwoty 8 mln zł
 • okres kredytowania – do 4 lat
 • okres karencji w spłacie kredytu - do 2 lat
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej
 • atrakcyjne oprocentowanie płatne przez kredytobiorcę w wysokości nawet 0,5% - w przypadku posiadanego ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkód.

Linii DK02

Klęskowy kredyt obrotowy na wznowienie produkcji dla dużych przedsiębiorstw.

Wybierając kredyt klęskowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii kredytowej DK02, zyskujesz:

 • możliwość przywrócenia gospodarstwu rolnemu bądź działowi specjalnemu produkcji rolnej produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej po wystąpieniu szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę,
 • wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:
 1. gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł
 2. działów specjalnych produkcji rolnej, nawet do kwoty 8 mln zł
 • okres kredytowania do dnia, w którym upływa 4 lata liczone od daty wystąpienia szkód
 • okres karencji w spłacie kredytu - do 4 lat liczonych od daty wystąpienia szkód
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej
 • atrakcyjne oprocentowanie płatne przez kredytobiorcę w wysokości nawet 0,5% - w przypadku posiadanego ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkód.

Zapraszamy do kontaktu!