Szybki kredyt hipoteczny

Kredyt przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą w tym rolników będących właścicielami nieruchomości.

Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością rolniczą na finansowanie potrzeb bieżących lub projektów inwestycyjnych oraz  na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub innych bankach.

Najważniejsze cechy szybkiego kredytu hipotecznego:

  • może być udzielony przedsiębiorcy w tym rolnikowi – właścicielowi nieruchomości,
  • limit kredytu w wysokości do 60% wartości nieruchomości,
  • okres kredytowania do 10 lat,
  • obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na ubezpieczonej nieruchomości wpisana na rzecz Banku na pierwszym miejscu,
  • spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych z możliwym zastosowaniem okresu karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy,
  • oprocentowanie kredytu zmienne, oparte na stawce WIBOR oraz indywidualnie ustalonej marży Banku.

 

O szczegóły oferty prosimy o kontakt z pracownikami w Oddziałach. Adresy placówek poniżej.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami w placówkach Banku.

Zapraszamy do kontaktu!