Lokaty

Skuteczne oszczędzanie to efektywne lokowanie!

Oferujemy atrakcyjne lokaty bankowe, które są obecnie jednym z najpopularniejszych i najbezpieczniejszych sposobów deponowania Twoich środków finansowych. Indywidualnie dobierzemy rodzaj lokaty do Twoich potrzeb tak, aby sposób oszczędzania był dla Ciebie jak najbardziej wygodny oraz przynosił satysfakcjonujące Cię zyski w określonym okresie czasu. W naszej ofercie znajdują się lokaty: standardowa, jednodniowa oraz walutowa. Sprawdź szczegóły poszczególnych depozytów i wybierz najodpowiedniejszy dla Twojego biznesu!

Fundusze inwestycyjne to instytucje wspólnego inwestowania, które łączą środki pieniężne inwestorów, tworząc jeden portfel inwestycyjny. Fundusze zapewniają dostęp do różnorodnego spektrum instrumentów finansowych oferowanych na rynku, tj. akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Środkami funduszu zarządzają licencjonowani przez Komisję Nadzoru Finansowego doradcy inwestycyjni. Inwestorami funduszu mogą być zarówno osoby fizyczne, jak również osoby prawne oraz podmioty organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.