Rynek międzybankowy

Notowania dnia 2023-11-01

1M 3M 6M
WIBOR 5,80%1; 5,87%2 5,78%3; 6,50%4; 6,65%5 6,98%6
WIBID 5,67%7 - -

Zobacz archiwalne notowania

WIBOR

Wskaźnik WIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej odzwierciedlającym poziom stopy procentowej, po jakiej banki mogłyby składać w innych bankach środki pieniężne (depozyty) na określony termin.

WIBID

Wskaźnik WIBID jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej odzwierciedlającym poziom stopy procentowej, po jakiej banki mogłyby przyjmować w innych bankach środki pieniężne (depozyty) na określony termin