Rynek międzybankowy

Notowania dnia 2020-07-01

1M 3M 6M
WIBOR 0,24% 0,59%; 0,28%* 1,15%
WIBID 0,04% 0,39% -

Zobacz archiwalne notowania

WIBOR

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00. WIBOR 1M – obliczany jest jako średnia arytmetyczna stopa WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca.

WIBID

WIBID (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) roczna stopa procentowa, jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00. WIBID 1 M – obliczany jest jako średnia arytmetyczna wysokość WIBID 1M