Rynek międzybankowy

Notowania dnia 2024-05-01

1M 3M 6M
WIBOR 5,86%1; 5,84%2 5,87%3; 5,86%4; 5,86%5 6,05%6
WIBID 5,64%7 - -

Zobacz archiwalne notowania

WIBOR

Wskaźnik WIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej odzwierciedlającym poziom stopy procentowej, po jakiej banki mogłyby składać w innych bankach środki pieniężne (depozyty) na określony termin.

WIBID

Wskaźnik WIBID jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej odzwierciedlającym poziom stopy procentowej, po jakiej banki mogłyby przyjmować w innych bankach środki pieniężne (depozyty) na określony termin.