Samorządy

Od wielu już lat naszą współpracę z Jednostkami Samorządu Terytorialnego opieramy przede wszystkim na wzajemnych relacjach partnerskich oraz na ich kompleksowej obsłudze finansowej. Oferujemy naszym partnerom samorządowym nowoczesne rozwiązania oraz produkty finansowe, bogate doświadczenie z zakresu finansów, profesjonalną kadrę pracowniczą, a także nowoczesną i rozbudowaną infrastrukturę, aby skutecznie realizować powierzone nam zadania.

Bank Spółdzielczy Płońsk zapewnia Jednostkom Samorządu Terytorialnego:

Kompleksową obsługę budżetu samorządowego

  • rachunki bankowe,
  • obsługę bezgotówkową – przelewy,
  • obsługę gotówkową – wpłaty i wypłaty,
  • karty płatnicze,
  • lokowanie nadwyżek finansowych,
  • transakcje wymiany walutowej.

Optymalne finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej

  • kredyty,
  • emisja obligacji samorządowych.

Jako Bank Spółdzielczy w Płońsku dostarczymy samorządom nowoczesne, wygodne i indywidualnie dostosowane rozwiązania finansowe. Posiadamy szerokie spektrum możliwości przystosowania i ukształtowania oferty dla konkretnych potrzeb każdej organizacji z zachowaniem wymogów stawianych instytucji finansowej realizującej obsługę.

Dla Państwa wygody w poszczególnych placówkach naszego Banku czekają pracownicy, którzy udzielą szczegółowych informacji na temat oferty.

Nie zwlekaj! Odwiedź jedną z naszych placówek już teraz!

Zapraszamy do kontaktu!

Wykaz wymaganych dokumentów do otwarcia rachunku w zaleznosci od prowadzonej działalnosci znajduje się w zakładce:

Dokumenty do pobrania!