Stopy procentowe

Stopa procentowa Oprocentowanie Obowiązuje od dnia
Stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej 2023.10.05
Stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej 2023.10.05
Stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej 2023.10.05
Stopa redyskonta weksli 5,80% w skali rocznej 2023.10.05

Zobacz archiwalne notowania

Stopa referencyjna

(interwencyjna, repo) to minimalna rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych emitowanych przez NBP. Określa minimalną rentowność operacji otwartego rynku.

Stopa lombardowa

(kredyt lombardowy) określa cenę, po której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych. Kwota kredytu nie może przekroczyć równowartości 80% papierów wartościowych obciążonych zastawem.

Stopa depozytowa

(stopa depozytowa) określa oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych przez banki komercyjne w banku centralnym.

Stopa redyskonta weksli

(stopa redyskontowa weksli) określa cenę, po jakiej bank centralny skupuje weksle od banków komercyjnych.