Szkolna Kasa Oszczędności

Czym jest SKO?

W ramach programu TalentowiSKO w szkołach podstawowych i gimnazjalnych mogą działać Szkolne Kasy Oszczędności (SKO). SKO działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Płońsku w oparciu regulamin.

Cele SKO

Podstawowym celem SKO jest kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, pozytywnych postaw związanych z zarabianiem pieniędzy i przedsiębiorczością, szacunku dla pracy, a także wspieranie aktywności związanej z twórczym poszukiwaniem możliwości zarobkowania, jak również racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, celowego ich wykorzystania oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony naturalnego środowiska. Działania SKO zmierzają ponadto do promocji i rozwijania talentów wśród dzieci i młodzieży, propagują pracę zespołową i kompetencje z nią związane. SKO Banków Spółdzielczych ponadto ma za zadanie popularyzowanie wiedzy o działalności Banków Spółdzielczych i Banku BPS, a także spółdzielni, jako formy działalności gospodarczej sprawdzającej się we współczesnej gospodarce.