Tabela oprocentowania od 03.10.2023 r.

Poniżej znajduje się tabela oprocentowania środków pieniężnych, kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Płońsku.