Tabela oprocentowania depozytów i kredytów

Poniżej znajduje się aktualna tabela oprocentowania środków pieniężnych, kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Płońsku.