Organizatorzy

Głównymi organizatorami Turnieju są Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Poświętne, Nadleśnictwo Płońsk oraz Bank Spółdzielczy w Płońsku.