Kontakt

Obsługa klienta

Lista placówek

Bankomaty

Mapa bankomatów

Centrala Banku

Kontakt

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

 

Dane banku:

NIP: 567-00-05-918
KRS: 0000049877, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi – XX Wydział Gospodarczy  - Krajowego Rejestru Sądowego
Regon: 000508945
Kod SWIFT: POLUPLPR

Kod Swift/ BIC kod (ang.: Swift code/ BIC code)- przypisany każdemu bankowi, uczestnikowi systemu S.W.I.F.T, skrót literowy publikowany w międzynarodowym wykazie banków BIC Directory (ang.: International Bank Identifier Code Directory)